ბარათების დაცვა

ბანკები ცდილობენ დაიცვან ბარათების მფლობელები თაღლითებისგან და ამუშავებენ უსაფრთხოების ახალ ზომებს. თქვენი ბარათის დასაცავად თქვენც შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ ძირითადი რჩევები:

  1. არასოდეს გაუმჟღავნოთ უცხო პირებს ბარათის PIN კოდი და CVV2 კოდი, არც მისი მოქმედების ვადა და ის, თუ ვისზეა იგი რეგისტრირებული.
  2. თუ დაკარგეთ ბარათი ან ფიქრობთ, რომ სხვა პირისთვის ცნობილი გახდა მისი რეკვიზიტები, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ბანკს და დაბლოკეთ ბარათი.
  3. არ შეხვიდეთ ინტერნეტ-ბანკში უცხო კომპიუტერებიდან ან დაუცველი ქსელებიდან. თუ ასეთი რამ მოხდა, არ დაგავიწყდეთ ინტერნეტ-ბანკიდან გამოსვლა და ბრაუზერის ქეშის გასუფთავება.