მოხდა საგზაო შემთხვევა

თუ ვინმეს ექიმი სჭირდება, პირველ რიგში, გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება. დარწმუნდით, რომ მძღოლმა გამოიძახა პოლიცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ თვითონ გამოიძახეთ. ეცადეთ დაელოდოთ ინსპექტორს და შეამოწმეთ, რომ ოქმში მიგითითათ დაზარალებულის სახით.