მოხდა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა

თუ ვინმეს ექიმი სჭირდება, პირველ რიგში, გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება. დარწმუნდით, რომ მძღოლმა გამოიძახა პოლიცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თავად გამოიძახეთ. შეეცადეთ, დაელოდოთ ინსპექტორს და შეამოწმეთ, რომ ოქმში მითითებული ხართ დაზარალებულის სახით.