უსაფრთხოება

მომხმარებლების უსაფრთხოება – სერვისის უმთავრესი ამოცანაა. ჩვენ მუდმივად ვქმნით უსაფრთხოების ახალ ინსტრუმენტებს და ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ ყველა მოთხოვნა დაცული იყოს.

ბარათების დაცვა