მინიმალური ღირებულება (ჩართული 4 წთ და 1 კმ) — 2,1 ₾
მინიმალური ღირებულება  — მაქსიმუმ 2,1 ₾
უფასო ლოდინი — 3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო  — მაქსიმუმ 0,15 ₾/წთ
შემდეგ ქალაქში — მაქსიმუმ 0,43 ₾/კმ,მაქსიმუმ 0,1 ₾/წთ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
მაქსიმუმ 1 ₾/კმ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
მაქსიმუმ 0,1 ₾/წთ
შინაური ცხოველის ტრანსპორტირება 
მაქსიმუმ 2 ₾
საბავშვო სავარძელი
მაქსიმუმ 1 ₾
ბუსტერი
მაქსიმუმ 1 ₾
თხილამურისა და სნოუბორდის ტრანსპორტირება, კომპლექტისათვის
მაქსიმუმ 2 ₾
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 0,15 ₾/წთ
მხოლოდ მიმოწერა შემიძლია
მაქსიმუმ 0 ₾
შშმ პირის ეტლით ვიქნები
მაქსიმუმ 0 ₾
ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ მესმის
მაქსიმუმ 0 ₾
დამეხმარეთ ავტომობილის პოვნაში
მაქსიმუმ 0 ₾
ტაქსის სერვისების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. სერვისში ან იანდექს ტაქსის აპლიკაციაში მითითებული მგზავრობის გაანგარიშებული ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს ტაქსის სერვისის ტარიფების შესაბამისად, ასევე მგზავრობის დროს დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებისა და სხვა შემთხვევებში.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.

აყვანა, შესაძლოა, ფასიანი იყოს. აყვანის საფასური ემატება გადაყვანის ღირებულებას და გამოითვლება:
(1) შესაბამის ავტომობილსა და მომხმარებლის მდებარეობას შორის მანძილის მიხედვით; და
(2) იმ დროის მიხედვით, რომელიც საჭიროა მსგავსი ავტომობილისთვის ამ მანძილის დასაფარად.

შეკვეთის გაუქმება, შესაძლოა, ფასიანი იყოს. გაუქმების საფასური ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებზე:
(1) შეკვეთების გაუქმება სერვისის ფუნქციების მეშვეობით ავტომობილის დაძვრის შემდეგ, ან მას შემდეგ, რაც ავტომობილის ადგილზე მოსვლის შემდეგ მგზავრი არ გამოცხადდება. გაუქმების საფასური გამოითვლება დროის კონკრეტულ მონაკვეთში გადაყვანის ღირებულების მსგავსად — აყვანის ადგილზე ავტომობილის ფაქტობრივი მისვლიდან ან მისი დაძვრის წამიდან, როგორც მითითებულია ინფორმაციაში შეკვეთის შესახებ (იმის მიხედვით, რომელი იყო უფრო გვიან), შეკვეთის გაუქმების მომენტამდე, ან გადაყვანის მინიმალური ღირებულების ოდენობით, შესაბამისი ტარიფის ფარგლებში. აეროპორტის მიმართულებით შეკვეთის ფასიანი გაუქმებისას მოქმედებს ქალაქის ტარიფები, რა შემთხვევაშიც გამონაკლისია აყვანის საფასური, რომელიც გამოითვლება მგზავრის ქალაქგარეთ აყვანის ტარიფით. ამავე დროს, გაუქმების მაქსიმალური საფასური, ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთის ხანგრძლივობის გადაყვანის ღირებულებას (ტარიფით გათვალისწინებული უფასო ლოდინის დროის ჩათვლით, თუ ის გამოიყენება),
(2) სერვისის ფუნქციების მეშვეობით ისეთი შეკვეთების გაუქმება, რომლებიც ითვალისწინებს ფასიან აყვანას, სერვისის ინტერფეისში შეკვეთის დადასტურებიდან 3 (სამი) წუთის გასვლის შემდეგ. ფასიანი აყვანის შემთხვევაში გაუქმების საფასური ფასიანი აყვანის საფასურის ტოლია.

ტარიფი მოქმედია 12.12.2023-მდე.

ტრანსფერები undefined ტარიფით

რეგიონი — აეროპორტი 
მაქსიმუმ 10 ₾
შემდეგ 
მაქსიმუმ 1 ₾/კმ
შემდეგ 
მაქსიმუმ 0,06 ₾/წთ
უფასო ლოდინი
მაქსიმუმ 3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო 
მაქსიმუმ 0,05 ₾/წთ
შინაური ცხოველის ტრანსპორტირება 
მაქსიმუმ 2 ₾
საბავშვო სავარძელი
მაქსიმუმ 1 ₾
ბუსტერი
მაქსიმუმ 1 ₾
თხილამურისა და სნოუბორდის ტრანსპორტირება, კომპლექტისათვის
მაქსიმუმ 2 ₾
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 0,15 ₾/წთ
მხოლოდ მიმოწერა შემიძლია
მაქსიმუმ 0 ₾
შშმ პირის ეტლით ვიქნები
მაქსიმუმ 0 ₾
ვერ ვლაპარაკობ, მაგრამ მესმის
მაქსიმუმ 0 ₾
დამეხმარეთ ავტომობილის პოვნაში
მაქსიმუმ 0 ₾

მოითხოვეთ მოგზაურობა ტელეფონით, თბილისი

+995 (32) 2 800000

როგორ მოვითხოვოთ მგზავრობა ტელეფონით
მოითხოვეთ მგზავრობა ტელეფონის ნომრით +995 (32) 2 800000