ქალაქის პარტნიორები თბილისი

Cash Taxi,

1956796498
ეკონომი
ქალაქში (თბილისი)
მინიმალური ღირებულება 
2 ლარი
უფასო ლოდინი
3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო 
0,1 ლარი/წთ
შემდეგ ქალაქში
0,4 ლარი/კმ
შემდეგ ქალაქში
0,06 ლარი/წთ
მგზავრობის ღირებულება რეგიონის მასშტაბით 
1 ლარი/კმ
გაგრძელება 
0,6 ლარი/კმ
გზაში მოცდა 
0,1 ლარი
ტაქსის სერვისების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. სერვისში ან იანდექს ტაქსის აპლიკაციაში მითითებული მგზავრობის გაანგარიშებული ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს ტაქსის სერვისის ტარიფების შესაბამისად, ასევე მგზავრობის დროს დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებისა და სხვა შემთხვევებში.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.

ტაქსის სამსახურის მიერ შეიძლება განხორციელდეს ავტომობილის ფასიანი მიწოდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ გამგზავრების ადგილას. ფასიანი მიწოდების საფასური განისაზღვრება გამომდინარე რამდენიმე ფაქტორიდან, როგორიცაა დროის პერიოდი, რომელიც საჭიროა შეკვეთის გაფორმებიდან დანიშნული მანქანის გამოძახების ადგილამდე მისასვლელად და მანძილი, რომელიც უნდა გაიაროს დანიშნულმა მანქანამ გამოძახების ადგილამდე მისასვლელად. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა გააუქმა შეკვეთა, რომელიც მოიცავს გამგზავრების ადგილას ავტომობილის ფასიან მიწოდებას, ამ შეკვეთის დადასტურების მომენტიდან 5 წუთის შემდეგ, ფასიანი მიწოდების სრული ღირებულება უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა ტაქსის სამსახურის მისამართით უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.