ქალაქის პარტნიორები თბილისი

Cash Taxi,

1956796498
ეკონომი
ქალაქში (თბილისი)
მინიმალური ღირებულება 
2 ლარი
უფასო ლოდინი
3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო 
0,1 ლარი/წთ
შემდეგ ქალაქში
0,4 ლარი/კმ
შემდეგ ქალაქში
0,05 ლარი/წთ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
1 ლარი/კმ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით
0,05 ლარი/წთ
გზაში მოცდა 
0,1 ლარი
ტაქსის სერვისების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. სერვისში ან იანდექს ტაქსის აპლიკაციაში მითითებული მგზავრობის გაანგარიშებული ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს ტაქსის სერვისის ტარიფების შესაბამისად, ასევე მგზავრობის დროს დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებისა და სხვა შემთხვევებში.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.