ქალაქის პარტნიორები თბილისი

TAX TOUR,

1956791240
ეკონომი
ქალაქში (Тбилиси)
მინიმალური ღირებულება 
2 ლარი
უფასო ლოდინი
3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო 
0,1 ლარი/წთ
შემდეგ ქალაქში
0,4 ლარი/კმ
შემდეგ ქალაქში
0,06 ლარი/წთ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით 
0,6 ლარი/კმ
გზაში მოცდა 
0,1 ლარი
ტაქსის სერვისების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. სერვისში ან იანდექს ტაქსის აპლიკაციაში მითითებული მგზავრობის გაანგარიშებული ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს ტაქსის სერვისის ტარიფების შესაბამისად, ასევე მგზავრობის დროს დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებისა და სხვა შემთხვევებში.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.

ტაქსის სამსახურით შეიძლება იყოს დაწესებული ავტომობილის ფასიანი მიწოდება მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ გამგზავრების ადგილას. ფასიანი მიწოდების საფასური განისაზღვრება გამომდინარე დროის პერიოდიდან მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განთავსებიდან, ტაქსის მიწოდების ადგილას მოსვლის საანგარიშო დრომდე და შემკვეთის მიმღებ ტაქსის სამსახურის მძღოლსა და შეკვეთის შესახებ ინფორმაციაში მითითებულ მიწოდების ადგილს შორის. ამასთანავე, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში, რომელიც მოიცავს გამგზავრების ადგილას ავტომობილის ფასიან მიწოდებას, 5 წუთზე გვიან მისი დადასტურების შემდეგ, ფასიანი მიწოდების სრული ღირებულება უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა ტაქსის მომსახურების მისამართით უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.