ქალაქში (კამენსკ-ურალის) ვისგან 59 ₽

მინიმალური ღირებულება (ჩართული 0 წთ და 2 კმ) — 59 ₽
მინიმალური ღირებულება  — მაქსიმუმ 59 ₽
უფასო ლოდინი — 3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო  — მაქსიმუმ 4 ₽/წთ
შემდეგ ქალაქში — მაქსიმუმ 11 ₽/კმ,მაქსიმუმ 1 ₽/წთ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით 
მაქსიმუმ 7 ₽/კმ
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 4 ₽
საბავშვო სავარძელი
მაქსიმუმ 30 ₽
ბუსტერი
მაქსიმუმ 10 ₽
შინაური ცხოველის გადაყვანა 
მაქსიმუმ 20 ₽
ტაქსის სერვისების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. სერვისში ან იანდექს ტაქსის აპლიკაციაში მითითებული მგზავრობის გაანგარიშებული ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს ტაქსის სერვისის ტარიფების შესაბამისად, ასევე მგზავრობის დროს დანიშნულების პუნქტის შეცვლის, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებისა და სხვა შემთხვევებში.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.

ფასიანი გაუქმების გამოყენება ხდება შეკვეთის გაუქმებისას ტაქსის მოწოდების მომენტიდან Yandex.Taxi-ს სერვისის ფუნქციონალური შესაძლებლობის საშუალებებით ან მოწოდებულ ტაქსთან გამოუსვლელობის შემთხვევაში. ფასიანი გაუქმების ღირებულების გაანგარიშება ხდება მგზავრობის ღირებულების ანალოგიურად დროის იმ პერიოდის გათვალისწინებით, რომელიც გავიდა დანიშნულების ადგილზე ტაქსის ფაქტობრივი მისვლის მომენტიდან ან შეკვეთის შესახებ ინფორმაციაში მითითებული მიწოდების მომენტიდან (გააჩნია, რომელი მათგანი დადგა უფრო გვიან) შეკვეთის გაუქმების მომენტამდე ან ფასიანი მიწოდების ღირებულების ოდენობით (თუ შეესაბამება). აეროპორტში შეკვეთის ფასიანი გაუქმებისას გამოიყენება ქალაქში მგზავრობის ტარიფები ადგილზე მიწოდების ღირებულების გამოკლებით, რომლის გაანგარიშება ხდება ქალაქგარეთ ტაქსის მიწოდების ტარიფის მიხედვით; ამასთან ნებისმიერ შემთხვევაში გაუქმების მაქსიმალური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 10-წუთიანი მგზავრობის ღირებულებას (მათ შორის უფასო ლოდინის დრო ტარიფით, თუ შეესაბამება).

ტაქსის სამსახურის მიერ შეიძლება განხორციელდეს ავტომობილის ფასიანი მიწოდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ გამგზავრების ადგილას. ფასიანი მიწოდების საფასური განისაზღვრება გამომდინარე რამდენიმე ფაქტორიდან, როგორიცაა დროის პერიოდი, რომელიც საჭიროა შეკვეთის გაფორმებიდან დანიშნული მანქანის გამოძახების ადგილამდე მისასვლელად და მანძილი, რომელიც უნდა გაიაროს დანიშნულმა მანქანამ გამოძახების ადგილამდე მისასვლელად. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა გააუქმა შეკვეთა, რომელიც მოიცავს გამგზავრების ადგილას ავტომობილის ფასიან მიწოდებას, ამ შეკვეთის დადასტურების მომენტიდან 5 წუთის შემდეგ, ფასიანი მიწოდების სრული ღირებულება უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა ტაქსის სამსახურის მისამართით უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

ტარიფი მოქმედია 24.09.2019-მდე.

ტრანსფერები undefined ტარიფით

ქალაქი — აეროპორტი
მაქსიმუმ 2290 ₽
შემდგომი მოცდენა ანგარიშდება მრიცხველით, ტარიფის შესაბამისად
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 4 ₽
საბავშვო სავარძელი
მაქსიმუმ 30 ₽
ბუსტერი
მაქსიმუმ 10 ₽
შინაური ცხოველის გადაყვანა 
მაქსიმუმ 20 ₽