განაცხადის გაგზავნა

ამ სახელწოდებას დაინახავენ თქვენი მძღოლები

მიუთითეთ ქალაქი, სადაც აპირებთ მუშაობას

დაწერეთ, რამდენი მანქანა მუშაობს ტაქსოპარკში დღის განმავლობაში

მონაცემების დამუშავება ხდება კონფიდენციალობის პოლიტიკის პირობებში ანკეტაში მითითებული მიზნებით.